Janki Prasad (Vivash)

About the Poet

Name

Janki Prasad (Vivash)

About

Ex senior audit officer at Indian Audit and Accounts Department

“Maut se keh do hai fursat nii Marne ke liye, kaam Baki hai abhi bhot se karne ke liye!…