Elton Boothman

About the Poet

Name

Elton Boothman

About

I am 36 years old and my name is Elton Boothman. I life in Ostrow Wielkopolski (Poland).